Barngruppen full.

För närvarande har vi ingen möjlighet att ta emot nya barn i barngruppen. Vi kommer kunna ta emot nya barn nästa termin VT2021.