Barngrupper

Barngrupper

Vår barn­tränin­g baseras på de två ju-jutsustilar vi har på klubben: Ju-jutsu Kai (självförsvar) och Sport Ju-jutsu (tävling). Barnträningen är uppdelad åldersmässigt i knattar (ca 5-8 år) och barn (ca 9-14 år). I all barnträning tar vi hänsyn till att barn inte är fysiskt färdigutvecklade och strävar efter att anpassa träningarna därefter. Det skall vara kul att träna, och fokus ligger på att var och en skall göra bra tekniker efter sin bästa förmåga. Det viktigaste är att barnen skall ha roligt och får utvecklas fysiskt och mentalt, både som utövare av ju-jutsu och som människor.

Knatte-jutsu

OBS: Vi har för närvarande fullt i våra knattegrupper, men det går att ställa sig i kö. Klicka här för att anmäla!

Knatte-jutsu är träning för barn mellan ca 5-8 år. Fokus ligger på övningar i koordi­na­tion, balans, rörlighet, samarbete och empati. Träningen baseras på tekniker från barnsystemet i Ju-jutsu Kai, men innehåller inga avancerade kampmoment, slag- och sparktekniker eller tekniker mot leder. Det brukar vara lagom att börja vid ca 5 år, men vi sätter ingen hård nedre åldersgräns för Knatte-jutsun. Vi ser mer på varje enskilt barns förutsättningar – så länge de hänger med i träningen någorlunda, trivs och har roligt så går det bra.

Knatte-jutsun är uppdelad i två grupper, Nybörjare och Fortsättning. Träningstiderna för respektive grupp hittar du på schemat.

Ju-jutsu Kai för barn

Ju-jutsu Kai kan tränas från ca 9 års ålder fram tills man fyller 14 år. Fokus ligger på att träna ju-jutsu-tekniker, grundfysik, balans, rörlighet, samarbete och empati. Träningen genomförs i enlighet med barnsystemet i Ju-jutsu Kai (vilket kallas ”Mon-systemet”). Detta liknar vuxensystemet, med blockeringar, kast/nedtagningar och fasthållningar, men innehåller inga hårda tekniker mot leder eller rena slag- och sparkar.

Ju-jutsu Kai för barn är uppdelad i tre grupper, Nybörjare/Gul, Avancerade och – tillsammans med Sport Ju-jutsugruppen – Tävlingsträning. Träningstiderna för respektive grupp hittar du på schemat.

Sport ju-jutsu för barn

Precis som för Ju-jutsu Kai ligger fokus att träna ju-jutsu-tekniker, grundfysik, balans, rörlighet, samarbete och empati. Till skillnad från Ju-jutsu Kai är Sport Ju-jutsu en utpräglad tävlingsidrott, och är en lite tuffare träning som förbereder barnen för att träna i kamp.

Sport Ju-jutsu för barn kan tränas av barn och ungdomar mellan 9-15 år och träningen följer Sport Ju-jutsuns barnsystem samt Svenska Ju-jutsufederationens reglemente för barntävlingar. Barnen tränar slag- och sparktekniker, kast samt olika typer av brottnings- och fasthållningstekniker. Till skillnad från vuxensystemet så tränas inga slag- och spark tekniker mot huvud (sådana tekniker utgör grund för varningar och diskvalifikation på barntävlingar). Kast och fasthållningar är också speciellt utvalda för att inte vara farliga eller skadliga när de utförs.

Sport Ju-jutsu för barn tränar tillsammans med Sport Ju-jutsu för vuxna. Träningstiderna hittar du under schema.