Ordningsregler

För att alla skall kunna trivas och känna sig trygga på klubben har vi tagit fram en lista över de praktiska förutsättningar som gäller för god trivsel.

Tofflor

 • Skor skall tas av vid ingången till lokalen. Du skall alltid ha tofflor på dig i lokalen (omklädningsrum, toalett, klubbrum m.m.), förutom på träningsmattan där du skall vara barfota.

Klädsel

 • Alla som är graderade skall bära en hel vit Gi. All ev. övrig klädsel när man bär Gi skall vara vit (t-shirt, pannband o.s.v.).
 • Endast klubbens märke, Svenska Ju-jutsuns stilmärke, och ev. ju-jutsu landslags- och elitinstruktörsmärke får bäras på Gi.
 • Tjejer skall bära t-shirt eller liknande under Gi.
 • Träningsdräkten skall bäras korrekt.
 • Det är förbjudet att ha bar överkropp.
 • Bär inga smycken under träningen. Det kan skada dig själv eller dina träningskamrater. Ej löstagbara örringar m.m. skall tejpas.

Hygien

 • Träningskläderna skall vara rena och hela.
 • Du skall vara ren själv.
 • Dina finger- och tånaglar skall vara kortklippta och rena. Om du har långa fingernaglar skall du tejpa dem (p.g.a. skaderisk för din träningskompis).

Träningsregler

 • De som deltar i träningen måste ha betalt sina medlems- och träningsavgifter.
 • Kom i god tid till träningen. Vid försenad ankomst, invänta instruktörens klarsignal till att delta i träningen.
 • Hälsa (buga) alltid när du går på eller lämna mattan. Hälsa även mot din träningspartner vid träningens början (hajime) och slut (yame).
 • Börja aldrig träna förrän du har hört instruktören säga ”hajime” och du har hälsat mot din träningskamrat, så att ingen blir skadad. Det är mycket viktigt att sluta omedelbart när du hör instruktören säger ”yame” – en farligt situation kan ha uppstått.
 • Gå aldrig av mattan under pågående träning utan att först ha sagt anledningen till instruktören.
 • Ligg inte på mattan eller luta dig mot väggarna i dojon.
 • Använd inte svordomar.
 • Vapen (gummiknivar, påk o.s.v) ska behandlas med respekt. Lek inte med vapen eller kasta dem.
 • Var uppmärksam på det instruktören visar och säger. Träna bara det instruktören visar.
 • Gör inte motstånd eller håll emot under teknikträning.
 • Var inte överlägsen mot din träningspartner om du är skickligare, utan hjälp till istället.
 • Prova aldrig en teknik som din träningspartner inte känner till eller inte kan följa med i utan risk för skada.
 • Respektera alltid din träningspartners signal om att ge upp (avklapp). Släpp omedelbart ditt grepp så att ingen blir skadad.
 • Du ska aldrig träna om du är sjuk eller skadad.
 • Träning skall alltid ske under ordnade former.
 • Lär aldrig ut eller demonstrera ju-jutsutekniker utanför dojon.

Städning

 • Före varje träningspass skall en elev torka av mattan.
 • Varje pass ansvarar också för att andra delar av klubblokalen städas enligt ett uppsatt schema.

Övrigt

 • Ta alltid med dig dina värdesaker in i dojon. Lämna inte kvar dem i omklädningsrummet.
 • Det är förbjudet att snusa och röka inom hela lokalen.
 • Ingen alkohol eller droger får brukas i klubbens lokaler.
 • Tuggummi är inte tillåtet under träning.
 • Förutom vatten i vattenflaska får ingen dryck eller mat tas in på mattan.