Avgifter

Klubben är en icke-vinstdrivande ideell förening. Alla avgifter täcker klubbens löpande kostnader för lokaler, inventarier och aktiviteter.

Medlemsavgiften betalas i januari varje år, och träningsavgiften betalas i början av varje termin. Det går utmärkt att vara stödmedlem utan att träna aktivt. Medlemskap ger rätt att delta på föreningens årsmöte, rösta fram (eller delta) i styrelsen, med mera.

Hur betalar man?

Alla avgifter betalas med Swish till 123 538 42 27 eller Plusgiro 370 550-6. Vänligen skriv personnummer och för- och efternamn på den person avgiften gäller, samt vilken typ av avgift det gäller.

Medlems- och träningsavgifter

Från och med 2019 är medlemsavgiften inkluderad i träningsavgiften. Du som tränar aktivt ska alltså bara betala träningsavgiften.

Träningsavgift Ungdomar, studenter, pensionärer och arbetslösa som tränar i vuxengrupp 1300 SEK per termin
Träningsavgift Vuxna (om ej studerande, pensionär, arbetslös), som tränar i vuxengrupp 1550 SEK per termin
Träningsavgift Barn som tränar i barngrupp tisdag/torsdag 900 SEK per termin
Träningsavgift Knattar som tränar i knattegrupp på söndagar 700 SEK per termin
Träningsavgift För dig med FaR 550 SEK per termin
Medlemsavgift För stödmedlemmar 250 SEK per år

Familjerabatt

Om ni är många i familjen som tränar kan ni få familjerabatt. Då halveras allas träningsavgifter utom de två dyraste.

Värvningsrabatt

Om du får en person att bli ny medlem kan du får värvningsrabatt för det. För varje person du värvar halveras din nästa träningsavgift. För att få rabatten måste du fylla i ett formulär där det framgår vilken medlem du värvat. Prata med din instruktör om detta.

Fysisk aktivitet på Recept (FaR)

Göteborgs Ju-jutsuklubb erbjuder dig med recept på fysisk aktivitet (FaR) en förmånlig avgift enligt listan ovan. Medlemsavgift ingår i detta pris.

Gradering

Vuxna, Ju-jutsu Kai inkl. bälte 250 SEK
Vuxna och Barn, Sport ju-jutsu exkl. bälte 100 SEK
Vuxna och Barn, Sport ju-jutsu inkl. bälte 160 SEK
Barn, Ju-jutsu Kai inkl. bälte 120 SEK
Knattar, inkl. streck, diplom och fika Ingen kostnad