Avgifter

Klubben är en icke-vinstdrivande ideell förening. Alla avgifter täcker klubbens löpande kostnader för lokaler, inventarier och aktiviteter.

Medlemsavgiften betalas i januari varje år, och träningsavgiften betalas i början av varje termin. Det går utmärkt att vara stödmedlem utan att träna aktivt. Medlemskap ger rätt att delta på föreningens årsmöte, rösta fram (eller delta) i styrelsen, med mera.

Hur betalar man?

Alla avgifter betalas med Swish till 123 538 42 27 eller Plusgiro 370 550-6. Vänligen skriv för- och efternamn på den person avgiften gäller, samt vilken typ av avgift det gäller.

Medlems- och träningsavgifter

Obs: Alla träningsavgifter har höjts med 100 SEK från och med hösten 2018 efter rekommendation från årsmötet.

Medlemsavgift Alla 250 SEK per år
Träningsavgift Vuxna 1300 SEK per termin
Träningsavgift Studenter, pensionärer och ungdomar från 15 år 1100 SEK per termin
Träningsavgift Barn (9-14 år) 700 SEK per termin
Träningsavgift Knattar (5-8 år) 500 SEK per termin

Familjerabatt

Om ni är många i familjen som tränar kan ni få familjerabatt. Då halveras allas träningsavgifter utom de två dyraste.

Värvningsrabatt

Om du får en person att bli ny medlem kan du får värvningsrabatt för det. För varje person du värvar halveras din nästa träningsavgift. För att få rabatten måste du fylla i ett formulär där det framgår vilken medlem du värvat. Prata med din instruktör om detta.

Gradering

Vuxna, Ju-jutsu Kai 250 SEK
Vuxna och Barn, Sport ju-jutsu exkl. bälte 100 SEK
Vuxna och Barn, Sport ju-jutsu inkl. bälte 160 SEK
Barn, helgradering 120 SEK
Knattar och barn, terminsgradering Ingen kostnad

Bälte ingår i graderingsavgifterna om inget annat framgår.