Samarbeten

Organisationer

Klubben är medlem i Svenska Ju-jutsuförbundet, Riksidrottsförbundet, Svenska Budo och Kampsportsförbundet, Svenska Ju-jutsufederationen och Dynamix Fighting Sports.

Klubben är dessutom en del av TeamWest, ett tränings- och tävlingsamarbete mellan Göteborgs Ju-jutsuklubb, Budoklubben Shindo i Mölndal, Varbergs Kampsportsförening och Dynamix Herrljunga.

Vänklubbar

Dessa klubbar känner vi väl och har ofta haft samarbeten med i form av gemensamma aktiviteter, kurser, tävlingar, m.m.:
Budoklubben Shindo
Göteborgs Taidoklubb
Varbergs Kamsportsförening
Dynamix Herrljunga
Nacka Dojo

Företag vi har samarbete med

https://sportrehab.se/

10% hos

https://budofitness.se