Ju-jutsu Kai (Självförsvar)

Ju-jutsu är en utmärkt träningsform som passar så gott som alla, flickor och pojkar, kvinnor och män. Att träna ju-jutsu ger styrka, kondition, balans och kroppskontroll, samt en reportoar av självförsvarstekniker och skyddsreflexer. Alla tränar tillsammans och var och en kan sätta egna, individuella mål med träningen – du behöver med andra ord inte vara atlet för att träna självförsvar.

Bakgrund

Ju-jutsu är i grunden en gammal japansk självförsvarskonst med rötter från samurajernas tid och ännu äldre. Det finns ett antal olika varianter av ju-jutsu runt om i världen. Vissa former är mer inriktade mot tävling och andra mot självförsvar.

Ju-jutsu Kai

På klubben tränar vi självförsvar i stilen Ju-jutsu Kai, som är en effektiv, human självförsvarsträning anpassad till den svenska nödvärnslagstiftningen. I stilen ingår försvar mot olika typer av angrepp som stryptag, grepp i kläderna, slag och sparkar, samt angrepp med vapen. Försvaren består av blockeringar, ledbrytningar, nedläggningar och kast, slag och sparkar samt fasthållningar. Grundtanken är att alltid hamna i ett läge där motståndaren står har dålig balans och styrka, medans du själv har din bästa styrka och balans. Eftersom teknikerna inte bygger på råstyrka ställs inga krav på god fysik för kunna träna.

 

Vuxna och barn

Ju-jutsu Kai är indelat i två system, ett barnsystem för barn 9-14 år, och ett vuxensystem för vuxna över 14 år. Barnsystemet liknar vuxensystemet, men är anpassat för att minimera skaderisken. Denna stil innehåller därför inga slag- och sparktekniker och inga hårda ledbrytningar. Vi har även knatte-jutsu för barn i åldrarna ca 5-8 år. Läs mer om barnträning.

Svenska Ju-jutsuförbundet

Ju-jutsu Kai är den enskilt största ju-jutsu-stilen i Sverige och förvaltas och utvecklas av Svenska Ju-jutsuförbundet. Det arrangeras årligen flera träningsläger, kurser och liknande för alla utövare i Sverige. Du kan läsa mer om Ju-jutsu Kai på Svenska Ju-jutsuförbundets hemsida.