Klubben

Göteborgs Ju-jutsuklubb är en ideell förening där alla som tränar är medlemmar. Föreningen har ingen avlönad personal, utan alla hjälps åt med det som behöver göras för att hålla igång verksamheten.

Aktuell styrelse, valberedning m.m. hittar du under fliken Förtroendevalda.

Våra ordningsregler hittar du under fliken Ordningsregler